top of page

Pogoji in določila uporabe

Pogoji uporabe

Ti pogoji uporabe (v nadaljevanju "Pogoji") predstavljajo sporazum med vami in podjetjem In-Quadra d.o.o. (v nadaljevanju "podjetje", "mi", "nas") v zvezi z vašo uporabo spletne strani www.igorjakomin.com (v nadaljevanju "spletna stran"), vključno z vsemi materiali, predstavljenimi na njej, ter vsemi spletnimi storitvami, ki jih ponuja podjetje (v nadaljevanju "Storitve"). Ti pogoji veljajo za vse obiskovalce spletne strani, kupce in vse druge uporabnike spletne strani.

Z DOSTOPANJEM ALI UPORABO SPLETNE STRANI ALI STORITEV SPREJMETE IN SE ZAVEZUJETE, DA SE RAVNATE PO TEMI POGOJI. ČE NE SPREJMETE TEH POGOJEV, NE DOSTOPAJTE DO SPLETNE STRANI ALI STORITEV ALI JIH NE UPORABLJAJTE.

1. LICENCA ZA UPORABO SPLETNE STRANI

Pod pogojem, da sprejmete in spoštujete te pogoje, vam podjetje podeljuje omejeno, osebno, preklicno, neizključno in ne prenosljivo licenco za uporabo spletne strani izključno za vaše nekomercialne in osebne namene, kot so določeni v teh pogojih. Vsaka komercialna uporaba je prepovedana, vendar pa kljub tej prepovedi lahko spletno stran uporabljate v nespremenjeni obliki zgolj za ogled.

Vaša pravica do uporabe spletne strani je omejena na dodelitev licence, kot je opredeljeno zgoraj, in drugače ne smete kopirati, prikazovati, poskušati onemogočiti, izvesti, distribuirati, objaviti, prenesti, spreminjati, ustvariti dela iz njega ali uporabljati spletne strani ali njenih sestavnih delov, razen če je to izrecno pooblastilo podjetja vnaprej v pisni obliki.

V nobenem primeru ne smete uporabljati spletne strani na način, ki:

  • nadleguje, zlorablja, grozi, žali ali kako drugače krši pravice druge stranke;

  • je nezakonit, goljufiv ali zavajajoč;

  • uporablja tehnologijo ali druge sredstva za dostop do naših lastniških informacij, ki jih podjetje ni pooblastilo;

  • uporablja ali zaganja kakršen koli avtomatiziran sistem za dostop do spletne strani;

  • poskuša vnesti viruse ali drugo zlonamerno računalniško kodo, ki prekine, uniči ali omeji funkcionalnost programske opreme, strojne opreme ali telekomunikacijske opreme;

  • poskuša pridobiti neavtoriziran dostop do spletne strani;

  • spodbuja ravnanje, ki bi predstavljalo kaznivo dejanje ali povzročilo civilno odgovornost; ali

  • krši te pogoje.

Priznate in se strinjate, da vsi avtorski, blagovni in vsi drugi intelektualni lastniški pravice v vseh materialih ali vsebini, dobavljenih kot del spletne strani, ostanejo vedno v lasti podjetja ali njegovih licencorjev. Dovoljeno vam je uporabljati ta material le tako, kot je izrecno pooblaščeno s strani podjetja ali njegovih licencorjev. Priznate in se strinjate, da je material in vsebina, ki je na voljo na spletni strani, na voljo izključno za vašo osebno nekomercialno uporabo.

2. UPORABA SPLETNE STRANI IN STORITEV

Dostop do te spletne strani in storitev imate v skladu s temi pogoji. Strinjate se, da boste spletno stran in storitve uporabljali na način, ki ne škodi podjetju, drugim uporabnikom ali tretjim osebam. Podjetje si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila prekine ali omeji vaš dostop do spletne strani in/ali storitev, če kršite te pogoje ali zlorabljate spletno stran ali storitve ali dostopate do spletne strani na neobičajen način. Imamo pravico preprečiti dostop do spletne strani in storitev, če imamo razlog verjeti, da se ukvarjate z nezakonito dejavnostjo ali ogrožate druge uporabnike ali našo varnost podatkov ali zasebnost.

Spletno stran in storitve smete uporabljati le za zakonite namene. Strinjate se, da boste finančno odgovorni za vse nakupe, opravljene v vašem imenu ali v imenu nekoga drugega prek spletne strani. Strinjate se, da boste spletno stran uporabljali in storitve ali izdelke kupovali prek spletne strani izključno za zakonite, nekomercialne namene.

Pridržujemo si pravico, da začasno ali trajno prekinemo to spletno mesto (ali njegov del) ali storitve (ali njihov del) z ali brez obvestila, in potrjujete, da vam ne bomo odgovorni niti do vas niti do tretjih oseb za kakršno koli spremembo ali umik spletnega mesta ali storitev. Če takšne spremembe zahtevajo spremembe v vašem delovnem okolju ali drugih napravah, boste takšne spremembe izvedli na lastne stroške.

3. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Intelektualne lastninske pravice na spletni strani, storitvah in materialih, ki so dostopni prek nje, pripadajo podjetju ali njegovim licencorjem. Spletna stran, storitve in materiali na njej ter pravice intelektualne lastnine v njih se ne smejo kopirati, distribuirati, objavljati, licencirati, uporabljati ali reproducirati na noben način (razen v obsegu, ki je strogo potreben za dostop in uporabo spletne strani in/ali storitev). "Igor Jakomin" je blagovna znamka, ki pripada podjetju, in je ni dovoljeno uporabljati, kopirati ali reproducirati na noben način brez pisnega soglasja podjetja. Vse blagovne znamke, ki niso v lasti podjetja, so last njihovih lastnikov in se uporabljajo s soglasjem. Nič vsebovanega na spletnem mestu in/ali v storitvah se ne sme razlagati kot dodelitev, implicitno, estopsko ali kako drugače, kakršnih koli pravic ali licenc za uporabo katerekoli blagovne znamke. Za te namene "pravice intelektualne lastnine" vključujejo naslednje, vendar se ne omejujejo nanje (kjer koli in kadar koli nastanejo in za polni rok vsakega od njih): vsak patent, blagovna znamka, trgovsko ime, storitvena znamka, storitveno ime, oblika, pravica do oblikovanja, avtorske pravice, baza podatkov, moralne pravice, strokovno znanje, poslovna skrivnost in druge zaupne informacije, pravice v naravi katerihkoli od teh elementov v kateri koli državi, pravice v naravi konkurenčnih pravic in pravice do tožbe za kršitev dobrega imena ali druge podobne intelektualne ali komercialne pravice (v vsakem primeru ne glede na to, ali so registrirane ali registrabilne) ter registracije in prijave za registracijo katerekoli od teh pravic.**

4. POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH MEST

Če uporabljate povezave, ki so na voljo prek spletne strani in/ali storitev, za dostop do drugih spletnih mest, ki jih ne vzdržuje podjetje, boste zapustili naše spletno mesto ali storitve. Povezana spletna mesta niso pod nadzorom podjetja in podjetje ni odgovorno za vsebino povezanega spletnega mesta ali za povezavo, ki jo vsebuje. Povezana spletna mesta urejajo pogoji in določila tistega spletnega mesta. Podjetje vam te povezave zagotavlja samo kot priročnost, vključitev katerih koli povezav pa ne pomeni priporočila, odobritve ali odobritve s strani podjetja omenjenih spletnih mest, prav tako ne pomeni, da omenjena spletna mesta priporočajo, odobravajo ali odobravajo podjetje.**

5. ZAVRNITEV STORITEV

Storitve se ponujajo pod pogojem naše sprejema vašega naročila ali zahteve. Pridržujemo si pravico do zavrnitve storitev kateremu koli naročilu, osebi ali subjektu, brez obveznosti pojasnitve razlogov za to. Naročilo se ne šteje za sprejeto s strani podjetja, dokler plačilo ni bilo obdelano. Imamo pravico kadarkoli spremeniti ali prekiniti kateri koli vidik ali funkcijo spletne strani ali storitev, pri čemer smo dolžni izpolniti prejšnje obveznosti do vas na podlagi sprejema vašega plačila.**

6. POTRDITEV NAROČILA

Po elektronski pošti vam bomo poslali potrdilo o potrditvi naročila skupaj z informacijami o storitvah in/ali dostavi izdelka. V primeru napake v e-poštnem potrdilu je vaša odgovornost, da nas o tem čim prej obvestite.**

7. CENE

Vse cene za storitve in izdelke so navedene v evrih in vključujejo DDV, razen če ni izrecno navedeno drugače. Vse cene veljajo ob oddaji naročila in nimajo predhodno določene veljavnosti, zato veljajo samo za ustrezne spremembe.**

8. ODPOVEDI, VRAČILA IN VRAČILA

VSE NAKUPE JE MOGOČE VRAČILO. S TEM PRIZNAJETE IN SE STRINJATE, DA PODJETJE NI DOLŽNO NUJNO ZAGOTOVITI VRAČILA IZ KAKRŠNEGA KOLI RAZLOGA IN DA NE BOSTE PREJELI DENARJA ALI DODATNEGA NADOMESTILA ZA NEUPORABLJENE STORITVE IN/ALI IZDELKE.**

9. OPISI STORITEV IN IZDELKOV

Trudimo se, da bi storitve in izdelke čim bolj natančno opisali in prikazali. Čeprav se trudimo biti čim bolj jasni pri pojasnjevanju storitev in izdelkov, opozarjamo in sprejemate, da spletno mesto morda ni povsem natančno, aktualno ali brez napak. Občasno lahko popravljamo napake v cenah in opisih. Pridržujemo si pravico, da zavrnemo ali prekličemo katero koli naročilo z napačno navedeno ceno.**

10. UPORABA POSNETKOV

Prosimo, upoštevajte, da se klici za coaching, webinarji in druge avdio- ali vizualne storitve lahko posnamejo in se lahko v prihodnosti uporabijo s strani podjetja za poslovne in promocijske materiale ali v povezavi s prodajo izdelkov ali storitev, razen če izrecno zahtevate drugače. Če želite takšno zahtevo, pošljite e-pošto na naslov igor@jakomin.eu.**

11. IZOBRAŽEVALNE IN INFORMACIJSKE NAMENE SAMO

Informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu in viri, ki so na voljo za prenos prek tega spletnega mesta, so namenjeni izključno izobraževalnim in informativnim namenom.**

12. NI POKLICNEGA NASVETA

Informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu in viri, ki so na voljo za prenos prek tega spletnega mesta, niso namenjeni kot, in ne smejo se razumeti ali razlagati kot, poklicni nasvet. Čeprav so zaposleni in/ali lastniki podjetja strokovnjaki in informacije, ki jih zagotavlja to spletno mesto, se nanašajo na vprašanja v strokovnem področju podjetja, informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu, ne nadomeščajo nasveta strokovnjaka, ki pozna dejstva in okoliščine vaše individualne situacije.**

13. PRAVNO NASVETA

Informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu in viri, ki so na voljo za prenos prek tega spletnega mesta, niso namenjene kot, in ne smejo se razumeti ali razlagati kot, pravni nasvet. Čeprav so zaposleni in/ali lastniki podjetja strokovnjaki in informacije, ki jih zagotavlja to spletno mesto, se nanašajo na vprašanja v pravni sferi podjetja, informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu, ne nadomeščajo nasveta odvetnika ali drugega pravnega strokovnjaka, ki pozna dejstva in okoliščine vaše individualne situacije. Kljub vsemu se trudimo zagotoviti, da so informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu in viri, ki so na voljo za prenos prek tega spletnega mesta, natančne in zagotavljajo koristne informacije. Nesprejemamo odgovornosti za morebitne napake ali opustitve na tem spletnem mestu ali za škodo, ki bi jo utrpeli zaradi neusposobljenega posvetovanja s strokovnjakom, ki je seznanjen z vašo situacijo.**

14. ODNOS MED POKLICNIM IN KLIJENTOM

Vaša uporaba tega spletnega mesta - vključno z izvajanjem kakršnih koli predlogov, navedenih na tem spletnem mestu in/ali uporabo vseh virov, ki so na voljo na tem spletnem mestu - ne ustvarja odnosa med poklicnim in stranko med vami in podjetjem ali katerim koli od njegovih strokovnjakov. Podjetje vas ne more sprejeti kot stranko, razen če in dokler ne ugotovimo, da je primerno in dokler se ne rešijo različni pogoji, kot so dogovori o plačilu. Zato priznavate in se strinjate, da z uporabo tega spletnega mesta nismo ustvarili nobenega poklicno-strankinega razmerja.**

15. IZJAVA O DOBIČKU

Od časa do časa lahko podjetje poroča o uspehu enega od svojih obstoječih ali prejšnjih strank/strank. Informacije o tem uspehu so natančno prikazane s strani takega kupca. Priznajete, da pretekli uspeh drugih ne zagotavlja vašega uspeha. Kot pri katerem koli poslu se lahko tudi vaši rezultati razlikujejo in bodo temeljili na vaši individualni zmogljivosti, izkušnjah, strokovnem znanju in ravni želje. Ni zagotovil glede ravni uspeha, ki ga lahko dosežete, in sprejemate tveganje, da se dohodki in izjave o dohodkih razlikujejo od posameznika do posameznika. Vsak posameznikov uspeh je odvisen od njegovega ozadja, predanosti, želje in motivacije. Uporaba naše vsebine in informacij naj bo osnovana na vašem lastnem preudarku, in strinjate se, da podjetje ni odgovorno za kakršen koli uspeh ali neuspeh vašega poslovanja, ki je neposredno ali posredno povezan z uporabo vsebine in informacij, ki so na voljo na tem spletnem mestu.**

16. ODŠKODNINSKA ZAVRNITEV

Razen če je izrecno navedeno drugače, podjetje ali njegovi zastopniki, licencorji, dobavitelji ali trgovski partnerji ne bodo odgovorni za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali kazensko škodo, ki izhaja iz vaše uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani ali storitev ali katerega koli informacije, programske opreme, izdelkov in storitev, povezanih z njo. Vaše edino sredstvo za neskladje z uporabo spletne strani ali storitev ali s katerim koli vsebovanim materialom je prenehanje uporabe spletne strani ali storitev. Ta omejitev se bo uporabljala ne glede na to, ali temelji odgovornost na pogodbi, odškodnini, nevestnem ravnanju, kršitvi garancije ali katerem koli drugem pravnem temelju.**

17. VAROVANJE PODATKOV IN ZASEBNOST

Podjetje si pridržuje pravico, da sledi podatkom o uporabi spletne strani in storitev. Z izjemo osebnih podatkov, navedenih v naši Izjavi o zasebnosti, vsi drugi podatki, ki jih podate ali ki se zbirajo prek vaše uporabe spletne strani ali storitev, se štejejo za nezaupne in neobvezne. Za podrobnejše informacije o tem, kako podjetje varuje vaše osebne podatke, si oglejte našo Izjavo o zasebnosti.**

18. SPREMEMBE POGOJEV

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev kadar koli. Morebitne spremembe bodo veljale od trenutka objave spremenjenih pogojev na spletni strani. Z nadaljnjo uporabo spletne strani ali storitev po takšnih spremembah se strinjate s spremenjenimi pogoji. Za spremljanje morebitnih sprememb teh pogojev redno preverjajte to stran.**

19. LOČLJIVOST

Če katera koli določba teh pogojev velja za neveljavno, nezakonito ali neizvršljivo iz kakršnega koli razloga, se takšna določba šteje za ločljivo od teh pogojev in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb.**

20. UPORABA SEDEŽA IN UPRAVLJAVEC PODOJEMALCA

S tem se strinjate, da bo vaše naročilo obdelano s strani podjetja in da bodo te pogoje nadzirali zakoni Republike Slovenije. V primeru kakršnih koli sporov, ki izhajajo iz ali so povezani z uporabo spletne strani, se strinjate, da se bodo obravnavali s strani pristojnih sodišč v Sloveniji.**

21. KONTAKTNI PODATKI

Za vprašanja o teh pogojih se obrnite na nas prek e-pošte na igor@jakomin.eu.**

Zadnja sprememba: [Datum spremembe]

Zadnja sprememba se nanaša na datum, ko so bili pogoji nazadnje spremenjeni.

Če pogoji niso bili spremenjeni, se navede datum prvotne objave.

bottom of page